Privacy Policy

Leuke Telefoonhoesjes kan begrijpen dat je het prettig vindt om te weten waarom wij gegevens verzamelen en wat wij uiteindelijk met deze gegevens doen. Dit staat beschreven in onze Privacy Policy. 

- Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy beleid -  

Allereerst: wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze webshop en dragen de zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Leuke Telefoonhoesjes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Kortom: jouw klantgegevens worden enkel gebruikt voor administratie, bevestigingen en uitlevering.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Leuke Telefoonhoesjes zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Uiteraard kun je altijd jouw gegevens opvragen, inzien en/of wijzigen!

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Leuke Telefoonhoesjes gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. We sturen namelijk updates over de bestelling per mail en hebben het afleveradres nodig om de bestelling te kunnen verzenden.
 • Om het winkelen bij Leuke Telefoonhoesjes zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Ons primaire doel in het verzamelen van persoonlijke gegevens is om je als bezoeker een zo soepel, efficiënt en gepersonaliseerde winkel ervaring te laten ervaren. Zo contacteren wij bijvoorbeeld klanten die hun winkelwagen hebben laten staan om te kijken of er een probleem was.

Persoonsgegevens van klanten worden door Leuke Telefoonhoesjes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Jouw persoonsgegevens worden door Leuke Telefoonhoesjes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor der periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Leuke Telefoonhoesjes gebruikt jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Dit laatste geldt enkel wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Als je geen commerciële informatie wenst te ontvangen, kun je dit aan ons doorgegeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële e-mails of door een mail te sturen naar [email protected].

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Leuke Telefoonhoesjes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en speciale aanbiedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Leuke Telefoonhoesjes de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Leuke Telefoonhoesjes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van betaalgegevens van klanten
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Leuke Telefoonhoesjes haar website werkt via een beveiligd data-opslagpunt. Het data opslagpunt werkt vanuit een beveiligde verbinding met een 256bits SSL-cetificaat. SSL is een methode om via internet gegevens veilig uit te wisselen tussen de website en de webbrowser. Hierdoor zijn jouw persoonlijke gegevens, betaalgegevens en andere privé gegevens altijd volledig beschermd en worden deze versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigen Privacy Statement
Als Leuke-telefoonhoesjes.nl haar Privacy Statement wijzigt (alleen wanneer dit nodig moet zijn), dan vind je op deze pagina altijd de meeste recente informatie. Je weet waar je bij ons aan toe bent, transparantie en duidelijkheid; daar staan wij voor.  

Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestandje die wordt opgeslagen op je computer. Een cookie onderscheidt de ene gebruiker van de andere. 

Leuke Telefoonhoesjes maakt gebruik van cookies. Waarom? Om je te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.  

Onderstaande cookies worden tijdens jouw bezoek mogelijk op je computer opgeslagen:

Google Analytics
Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze webshop. Deze gegevens laten ons zien hoe je op onze site terecht bent gekomen en hoe lang jouw bezoek duurt.

 • Leuke Telefoonhoesjes heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Leuke Telefoonhoesjes deelt geen gegevens met Google;
 • Jouw gegevens worden anoniem verwerkt;
 • Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network;
 • Privacy beleid: http://www.google.com/policies/privacy/

Wij gebruiken Google Analytics, wat gebruik maakt van cookies en vergelijkbare technologieën om informatie over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren, en om te rapporteren over activiteiten en trends. Google Analytics kan ook informatie verzamelen over jouw gebruik van andere websites, apps en andere online content. Je kunt meer informatie vinden over Google Analytics op www.google.com/policies/privacy/partners/, en je kunt Google Analytics uitzetten door de add-on voor jouw browser te downloaden via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hoe ga ik om met cookies en vergelijkbare technologieën?
Je kunt je instellingen voor cookies en vergelijkbare technologieën aanpassen met de instellingen van je browser. Meer informatie over het aanpassen van deze instellingen kun je vinden op de website van de aanbieder van je browser, of via het ‘help’ menu. Voor informatie over veelgebruikte browsers kun je ook hier terecht. Let op: als je cookies en vergelijkbare technologieën uitschakelt, dan werken mogelijk niet alle onderdelen van de website zoals bedoeld.

Als je de cookies wilt verwijderen die door de door jou bezochte websites zijn opgeslagen, dan kun je één van de volgende programma’s gebruiken om deze cookies te verwijderen:

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] of contact opnemen met onze klantenservice